ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

   
 
ประกาศงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศงบทดลองเดือน มิถุนายน 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศงบทดลองเดือนเมษายน 2562 [ 2 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ปี พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)     2