หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
 
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง 14160
  โทรศัพท์ : 035-697-150
  โทรสาร : 035-697-150
  Website : www.obtom.go.th
  Email : obtom55@hotmail.com,
obtom55@obtom.go.th