ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล อบทม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 22 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256215,81453,67426,9416,89137,744132,994109,158100,52092,44056,079--632,255
256143,37931,53176,35842,72437,96148,65235,34533,11524,60633,90036,94328,040472,554
2560-----991843566682,8805,76734,07144,025
ยอดยกมาตั้งแต่ 16 ต.ค. 2560 ถึง 31 พ.ค. 2560   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,148,834
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี