หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เพิ่มเติม)  
ขอเงินคืน
ผมผิด แต่ยังอยากรู้
ขอติดค้างไว้ก่อน
น้ำตาลไม่หวาน
ขอไปใช้ในศาล
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอเผยแพร่บทความรู้เกี่ยวกับ  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 บทความ คือ
  1.เรื่อง ขอเงินคืน
  2.เรื่อง ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้
  3.เรื่อง ขอติดค้างไว้ก่อน
  4.เรื่อง น้ำตาลไม่หวาน
  5.เรื่อง ขอไปใช้ในศาล
            

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 10.33 น. โดย Black Heart

ผู้เข้าชม 149 ท่าน