หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โ่ครงการปกป้องสถาบันของชาติ  
 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ร่วมกัน กอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการปกป้องสถาบันของชาติ และ โครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดการขัดแย้ง  สร้างความสามัคคีปรองดองในตำบลอบทม และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 13.55 น. โดย Black Heart

ผู้เข้าชม 185 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย