หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการชุมชนร่วมในเพื่อผู้สูงวัยแบบยั่งยืน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ร่วมกัน ชมรมผู้สูงอายุตำบลอบทม จัดโครงการชุมชนร่วมใจเพื่อผู้สูงวัยแบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาทักษะในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เป็นการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงและการเจ็บป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ และให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมพัฒนาจิตใจเข้าวัดฟังธรรม กิจกรรมส่งเสริมปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้ประชากรผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 11.39 น. โดย Black Heart

ผู้เข้าชม 126 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย