หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หลักราชการ 10 ประการ   3 มี.ค. 2562 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (เพิ่มเติม)   29 ม.ค. 2562 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของ อบต.อบทม   12 ก.ค. 2560 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี   30 ธ.ค. 2558 236
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   15 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   10 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.อบทม พ.ศ.2561   2 ก.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้านประมง ปี 2562   27 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ   21 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลการรับรู้สู่ชุมชน   18 มิ.ย. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8