หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บช.1)   14 ก.ย. 2561 228
ราคากลาง   ประกาศราคากลางและวิธีคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และศูนย์พัฒนาอาชีพ อบต.อบทม   14 ก.ย. 2561 242
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดสามขาวหมู่ที่ ๒    20 มี.ค. 2561 193
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๑ จุด    20 มี.ค. 2561 142
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายร้านค้านางประภา จอมพงษ์รื่นถึงแยกคันบึง หมู่ที่ ๑   20 มี.ค. 2561 77
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันบึงจากบ้านนายนวน โพธิ์ระสะถึงบ้านนายณรงค์ กัมนัส หมู่ที่ ๑    20 มี.ค. 2561 110
  (1)