หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

   
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
การดำเนินการวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอปท. [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ความรู้ด้านงบประมาณ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อมูลข่าวสารและงานสารบรรณ [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล [ 24 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
-การจัดการองค์ความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)