หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 12 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธืผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 28 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)     2      3      4