หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธืผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 28 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 [ 23 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2      3