หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 112  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 151  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2