หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศหลักเกณธ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2563 [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอบทม (2) [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอบทม (1) [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอบทม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 17 [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 7 [ 23 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2   
 
 
   
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10