หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact Us
 
   
 

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอบทม และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 15.23 น. โดย Black Heart

ผู้เข้าชม 42 ท่าน