หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล อบทม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 
 

 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ

ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื้นที่

ปรับปรุงบำรุงรักษา ดูแลความปลอดภัยทางถนน
 
 

 
 

ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษา เด็ก เยาวชน

ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศาสนา

ส่งเสริมป้องกัน ดูแล สุขภาพ อนามัยของประชาชนควบคุมและระงับโรคติดต่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
 
 

 
 

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทำการเกษตรปลอดสารพิษ

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 

 
 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 

 
 

การพัฒนา บุคลากร ทั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายได้ ตามหลักธรรมาภิบาล

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย

การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ให้ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 
 
   
 
 
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10