หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 

 
 

ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกครัวเรือนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

ไฟฟ้าสาธารณะภายในชุมชน จำนวน 6 หมู่บ้าน